Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 25
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
41625625: Daniel Malcho
33016089: Daniela Gašperová
43229620: František Radúch
43131204: Ing. Juraj Chyla
41903218: Ján Karas
37039466: Juraj Malcho
40932435: Leonarda Slováčková
44353723: Marek Buvala
40932583: Mária Brtková
41903803: Marián Laurinec
40933831: Martin Krajinčák
43254985: Matej Lokšík
43781390: Matej Straka
37038354: Milan Malcho
31017703: Milan Straka
41421299: Miroslav Bražina
41421680: Miroslav Zubaj
40932559: Miroslava Gašperová
33022836: Peter Buljak - Brusič
41903838: Peter Hoždora